In English

Fastighetsägarens tredje perspektiv - Kundrelationen

PEYMAN ARABSHAHI ; JONAS ZACHRISSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-93, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: renovering, förvaltningsdialog, åtgärdspaket, miljonprogrammetPublikationen registrerades 2011-08-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek