In English

Pricing Intelligence - A Support to Pricing Strategies and Pricing Processes

Katarina Agardt ; Caroline Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 92 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143998

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek