In English

E2011_074_Evaluating Strategic Change Implementation_Jennie Aronsson_Sara Friberg

Jennie Aronsson ; Sara Friberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 69 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek