In English

E2011_022_ A Framework to Assess Organizational Creative Climate_Axelsson_Sardari

Patrik Axelsson ; Narges Sardari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 93 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek