In English

E2011_073_University Research in the Discovery of Oncology Therapeutics

Tomas Gille ; Marcus Gamme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 64 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143920

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek