In English

Metoden Rätt fart i stadens lämplighet för bostadsområden i Göteborg: Ett underlag till Trafikkontorets arbete med översyn av hastighetsnivåer

TERESE SALOMONSSON ; SANDRA WEGÉN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:55, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143849

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek