In English

The Suitability of the Method Right Speed in the City for Residential Areas in Gothenburg: A Basis for the Traffic and Public Transport Authority’s Work with Overhaul of Speed Levels

TERESE SALOMONSSON ; SANDRA WEGÉN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:55E, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143847

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek