In English

Numerical study of different creep models used for soft soils

PÄR GUSTAFSSON ; TANG TIAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:41, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143846

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek