In English

Environmental impact of pile driving: An FE-analysis of the displacement of the Skäran bridge

PAULINA NENONEN ; JOHANNA RUUL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:38, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143845

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek