In English

Systematic business evaluation at Volvo Technology. Assesing a new blind spot system.

Andreas Fredriksson ; Andreas Hedengran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 75 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:035, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143813

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek