In English

Systematic approaches to entrepreneruship

Jasmin Corhasanovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 34 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:019, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143812

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek