In English

Screening for oncofetal tumor antigens and cancer stem cell markers

Lina Lövgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143795

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek