In English

Proposing a framework for evaluating and selecting ideas in the FEI: a case study of Volvo Cars

Anne Elerud-Tryde ; Aet Soonvald
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 96 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:026, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143794

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek