In English

Business model development for an energing market -How to incorporate a frugal mindset

Maria Olsson ; Hanna Westberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 103 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143791

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek