In English

Svensk persontrafik på norsk järnväg: En analys av gränsöverskridande snabbtågstrafik mellan Trondheim och Östersund

Swedish Passenger Trains on the Norwegian Railway: An Analysis of Border Crossing Passenger Traffic between Trondheim and Östersund

MARIKA CEDERBLAD ; HANNA LUNDKVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:36, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143760

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek