In English

Knowledge and Technology Transactions in the Automotive Industry - A study of five cases

Carl Ervér ; Björn Svernhage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:071, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143377

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek