In English

Linked flows of axles for truck assembly in Scania chassis production Södertälje

Anders André ; Jacob Wiklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:38, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143271

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek