In English

Ear regeneration using human chondrocytes, stem cells and engineered bacterial cellulose scaffolds

Bobbili Bharatram
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek