In English

Underlag för projektering av kyla i ny vårdbyggnad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Design conditions for cooling power - Applied on a new hospital building at Sahlgrenska University hospital

Erik Backman ; Eric Eliasson ; Pär Johansson ; Peter Lindström ; Jonas Thollander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-07-07. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 143246

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek