In English

Goods allocation strategies to increase the customer service level at H&M online, utilizing a warehouse network

Creutz Johanna ; Viktoria Hurtig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:027, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek