In English

Enviromental factors effect on morphology and cellulose production by wild type and transfected Gluconacetobacter xylinus

Kim Höglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143139

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek