In English

E. coli expression and purification of human β-tropomyosin - Progression towards biophysical studies of mutated sarcomeric proteins involved in congenital myopathies

David Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-06. Den ändrades senast 2015-12-17

CPL ID: 143124

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek