In English

Operational difficulties in newly merged hospital wards A case study at the Department of Plastic and Hand Surgery, Sahlgrenska University Hospital

Frida Johannnsdottir ; Lara Hardardottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis - Technical Communication, Centre for Digital Media and higher education, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-7674; E2011:053, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek