In English

Innovation in air pollution control systems: A patent map analysis. Evaluating Innovation activity and Diffusion of innovation in Environmental management technologies at a major air pollution management company

Sumit Luthra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:068, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek