In English

Analysis and correction of geometric distortion in knee-MRI images for computer assisted planning of total knee replacement

Noor Musa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX057/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143067

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek