In English

A parameter estimation method for continuous time dynamical systems based on the unscented Kalman filter and maximum likelihood

Joakim Carlsson ; Carl Nordheim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX056/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143064

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek