In English

Framework for smartphone pedestrian navigation by augmentation of navigation instructions on camera snapshots

Jenny Hellman ; Cecilia Vidlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX041/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143054

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek