In English

Evaluating the socio-economic impact of e-recept in Västra Götaland Regionen, Sweden

Hasan Ishaq
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX039/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143050

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek