In English

Foot volumetry - Testing and evaluating a possible method to determine the function of the calf muscle pump

Emmie Fryland ; Sofia Hellman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX024/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 143013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek