In English

Optimisation of SKFs European return handling process - a qualitative scenario analysis

Jenny Vogt ; Hanna-Mia Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:033, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek