In English

System simulation of mechatronic clutch in automatic transmission drivelines

Muddassar Piracha ; Umer Sohail
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2011:15, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142981

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek