In English

Development of a nonlinear Finite Element beam model for dynamic contact problems applied to paper forming

Erik Svenning
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2011:05, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-04. Den ändrades senast 2016-03-22

CPL ID: 142971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek