In English

Analysis of small dimension piping exposed to dynamic loadings at a nuclear power plant

Amer Ceric ; Kenan Kurtovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek