In English

Development of towbar cover at Volvo Car Corporation - Finding a towbar cover solution for current and future Volvo cars

Jonas Rignell ; Carl Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142883

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek