In English

The next generation power strips - Entrepreneurially driven product development for commercialization of an idea

Stefan Eriksson ; Niklas Lidberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142863

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek