In English

Att skapa en vision

Creating a Vision - Identifying Green Touch Points and Encouraging Behaviour Change in Car Use

Marie Larsson ; Ida Sondell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek