In English

Optimering av vårdutrymme ombord på räddningsbåt

Optimization of the healthcare space on board of a rescue boat

Fanny Lindh ; Johan Paus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142846

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek