In English

Design development of multi-layered wound dressings and ostomy products

Christer Olofsson Ranta ; Christofer Wik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142845

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek