In English

Loading of a New Polymeric Material with Silver Complexes for Antibacterial Wound Dressing Applications

Sanna Evertsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142811

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek