In English

The development of a skin friendly PVC fixation - that minimizes complications during attachment, use and removal based on the Saftac technlogy

Ulrika Larborn ; Elin Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek