In English

Hjälpmedel för självkateterisering

Sofie Wessel ; Elsa Eugensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142776

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek