In English

Kartläggning av möjligheter till utrangering av bearbetningsutrustning på Volvo Aero Corporation

Carl Därnemyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek