In English

Experimental investigation of mechanisms affecting the door closing sound of passenger cars

Henrik Törnqvist ; Sofia Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:77, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Door closing sound quality, radiation, vibration, ODS analysis, transfer functions, digital signal processingPublikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142743

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek