In English

A speech intelligibiliy testing system for evaluation of communication- and hearing protection devices

Ragnar Vidarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:152, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Speech, intelligibility, noise, speech-Bekesy, ascending, just-follow-conversation, JFCm hearing in noise test, HINT, hearing protectors, communicationPublikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142740

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek