In English

Planning, Programming and Control of Dual-Arm Robot Contact Operations

Daniel Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142739

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek