In English

The Effect of Bacterial Cellulose Material and Biosynthesis process on the Immune response - Study of the Complement Activation

Petra Edvinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142729

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek