In English

Qualification of new elastic films

Anita Opland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2011-06-30

CPL ID: 142728

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek