In English

Modified Vegetable Oils in Plasticizers in PVC - A Comparative Study of the Plasticizing Effect

Zandra George
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142727

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek