In English

Voltage Stabilizers Inhibition of Electrical Treeing in XLPE at High Voltages by Molecular Voltage Stabilization

Markus Jarvid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142726

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek