In English

Conjugated Polymers for solar cell application 2,2-bithiophene based polymers

Kathrine Hårdmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142725

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek